SÚČASNOSŤ

Náš zbor patrí do Považského seniorátu.
Do nášho CZ patria obce:

  • Nové Mesto nad Váhom
  • Čachtice, Častkovce
  • Hôrka nad Váhom
  • Hrádok
  • Lúka
  • Modrovka, Modrová
  • Považany, Potvorice
  • Višňové

Podľa sčítania ľudu v máji 2001 bolo na území CZ 3569 osôb;
podľa sčítania ľudu v máji 2011 sa k ECAV na území CZ prihlásilo 3137 osôb.
V evidencii CZ k 1.1.2014 bolo 2127 členov.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom