KONTAKT

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
Nové Mesto nad Váhom

Komenského 1
Nové Mesto nad Váhom
915 01

Zborový farár: Ľubomír Ďuračka
Telefón: 032/7712417
Mobil farár: 0902 230 321
e-mail: ecavnm@gmail.com

Zborový kaplán: Štefan Panuška
Mobil kaplán: 0907 960 484

IČO: 34017038
DIČ: 2021072119
Číslo účtu: 5800872002/5600
IBAN: SK58 5600 0000 0058 0087 2002
BIC kód banky: KOMASK2X

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom