Vláda od 1.4.2021 povolila individuálne návštevy kostolov.

  • To sa netýka bohoslužieb, ale ostatných návštev…
  • Kto má záujem o spoveď s VP v rámci rodiny – prosím, treba zavolať telefonicky, dohodnúť sa na konkrétnom čase…
  • Prosím, využime túto možnosť.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom