Pohreby

Rozlúčime sa v nádeji vzkriesenia:

Pavlína Hladká, rod Kollárová, (vo veku nedožitých 83 rokov)
29.10.2020 o 10:00 v dome smútku v NM

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom