Koronavírus- usmernenie

Na základe uvoľnenia opatrení sú povolené služby Božie s polovičným obsadením kostola = tzv. šachovnicové sedenie
(pri zachovaní doterajších opatrení R-O-R)
Preto opäť prijmite pozvanie!

Ponuka objednania KNÍH (napr. k Vianociam)

Milí priatelia!
Ponúkame Vám možnosť objednania kníh, tak ako ste v týchto mesiacoch boli v minulosti zvyknutí v našom cirkevnom zbore, a každoročne ste mali možnosť si knižky prezrieť pred evanjelickým kostolom v Novom Meste nad Váhom. Nakoľko aktuálna situácia priniesla veľa zmien a nie je možné ich prezentovať tak ako obvykle, chceme Vám knižky priblížiť prostredníctvom krátkeho informačného letáku. V prípade, že by ste si chceli uvedené knihy prezrieť aj osobne, sú k dispozícií po jednom kuse na farskom úrade v Novom Meste nad Váhom.
Knihy môžete objednať najneskôr do 29.11.2020 :
• e-mailom : sovisova.timea@gmail.com
• telefonicky : 0918 974 144
O mieste a čase prevzatia kníh budete informovaní prostredníctvom oznamov na našej webovej stránke www.ecavnm.sk. Platbu za knihy uskutočníte pri prevzatí.
Prajeme Vám pokojné, požehnané dni!

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom