Pohreby

Rozlúčime sa v nádeji vzkriesenia:

Oľga Majtásová, vo veku nedožitých 82 rokov
20.4.2021 v dome smútku v Bzinciach p.Javorinou

KORONAvírus – uvoľnenie

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvise so šírením vírusu Covid 19 sú povolené služby Božie od 19. apríla 2021 s obmedzeným obsadením kostola = jedna osoba na 15 m2
pri zachovaní doterajších opatrení:
rúška – odstup – dezinfekcia rúk

Preto prijmite pozvanie k službám Božím

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom