AKTIVITY

Služby Božie

Každú nedeľu o 9.30 (v prvú nedeľu v mesiaci spolu so spoveďou a Večerou Pánovou)
Každú nedeľu o 17.30 večiereň (v letnom čase o 18.30)

Služby Božie vo filiálkach

Višňové: 1. nedeľa v mesiaci o 13.30
Čachtice: 1. nedeľa v mesiaci o 15.00
Modrovka: 3. nedeľa v mesiaci o 14.00
Hrádok: 2. a 4. nedeľa v mesiaci o 14.00

Detská besiedka

Každú nedeľu počas služieb Božích, pre deti od 3 do 12 rokov. Prvú nedeľu v mesiaci začíname besiedku v kostole a po požehnaní detí spoločne odchádzame na faru. Ostatné nedele sa stretávame v zborovej miestnosti na fare. Pozývame všetky deti!

Spoločenstvo mládeže

Pre mládež po konfirmácii každú sobotu o 18.00. v zborovom dome. Pozývame našu mládež !!!

Dorast

Každý piatok o 16.00 v zborovom dome

Modlitebné spoločenstvo

Každá nedeľa po večierni na fare

Biblické hodiny

Každá streda o 17.30 na fare (v letnom čase o 18.00)

Biblické hodiny Hrádok, Modrovka

Každý druhý štvrtok o 18.00

Zborová knižnica

každý štvrtok o 17.00 v zborovom dome
neformálne stretnutia a rozhovory pri káve a čaji popri možnosti zapožičania literatúry

Spoločenstvo žien

1. pondelok v mesiaci o 17.00 na fare

Spoločenstvo mladších žien

2. a 4. utorok o 18.00 v zborovom dome

Spoločenstvo mužov

1. utorok v mesiaci o 18.00 v zborovom dome

Spoločenstvo rodín

4. nedeľa v mesiaci o 14.30 v zborovom dome

Mamičky na materskej dovolenke

každý štvrtok o 9.30. v zborovom dome

Stretnutie dôchodcov

nepravidelne (v pôste, v advente, reformačné…)

Pobožnosť v nemocnici

každý piatok o 18.15

Pobožnosť v domove dôchodcov

raz za mesiac v DDô na Bernolákovej ulici

Zborová diakonia

Služba pre starších ľudí, ktorí pre svoj zdravotný stav nemôžu prísť do chrámu návšteva zborovej sestry podľa potreby za účelom rozhovoru, čítania Božieho slova, praktickej pomoci.
Záujem o túto službu nahláste na farskom úrade.

Zborový spevokol

Každý pondelok o 17.30 na fare (v letnom čase o 18.00)

Kazety/CD s kázňami

Od leta 2002 sú nahrávané kázne br. farára z hlavných SB. Sú k dispozícií na audiokazetách, na CD a na stiahnutie na našej stránke vo formáte MP3 k požičiavaniu resp. prehrávaniu pre tých, ktorí sa pre chorobu nemôžu zúčastniť SB. V minulom roku túto ponuku využívali niektorí br. a sestry. Aj sestry zo zborovej diakonie prinášali tieto kazety našim nemocným a opusteným br. a s., aby aspoň takýmto spôsobom boli účastní na živote zboru.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom