KŇAZI

Meno kňaza rok pôsobenia
1. Michal Cebáni 1565 – 1570
2. Mikuláš Melcher 1570 – 1578
3. Juraj Chotešovský 1578 – 1580
4. Sofianus 1580 – 1581
5. Štefan Račicenus 1582 – 1585
6. Štefan Sabádkai 1585
7. Kašpar Marciglodius 1586 – 1588
8. Bazilius Mockonius 1588 – 1591
9. Michal Czabány 1592 – 1599
10. Juraj Conrádi 1601 – 1611
11. Alexander Sočovský 1611 – 1617
12. Matej Sartorius 1617 – 1626
13. Adam Korody 1626 – 1932
14. Ondrej Žitko 1632 – 1638
15. Mikuláš Martíny 1638 – 1640
16. Šimon Abrahamides 1648 – 1650
17. Martin Tarnócy 1651 – 1652
18. Martin Faško 1652 – 1672
19. Samuel Antóni 1704 – 1707
20. Ján Kvaššay 1783 – 1804
21. Ondrej Plachý 1804 – 1810
22. Michal Dionýz Doleschal 1810 – 1829
23. Ján Roy 1829 – 1849
24. Ľudevít Šnitta 1849 – 1866
25. K. J. Michal Erdelský 1866 – 1914
26. Ján Branislav Martiš 1914 – 1955
27. Jozef Kmeť 1955 – 1985
28. Ivan Rubaninský 1985 – 2000
29. Ľubomír Ďuračka 2001 –

 

Kapláni pôsobiaci v našom zbore:

 • Štefan Dlháň
1944
 • Miroslav Moťovský
1944 – 1947
 • Miloš Kollár
1947
 • Milan Kraus
1948
 • Samuel Hrivnák
1950
 • Milan Hargaš
1951
 • Miroslav Kýška
1953
 • Zuzana Mazáková
1954
 • Ján Štancel
1955
 • Igor Kišš
1956
 • Vladimír Synak
1957
 • Dušan Chochol
1959
 • Ivan Rubaninský
1960 – 1962
 • Miroslav Hvožďara
1962
 • Milada Krížová
1997 – 1999
 • Eva Šimková
1999 – 2001
 • Jaromír Šuma
2002 – 2003
 • Eva Bašková
2003 – 2007
 • Erika Sukovská
2007 – 2008
 • Daniel Baláž
2008 – 2009
 • Michal Koreň
2009 – 2011
 • Jozef Pacek
2011 – 2012
 • Ondrej Šoltés
2012 – 2013
 • Tomáš Valašík
2013 – 2014
 • Soňa Pichnarčíková
2014 – 2015
 • Milan Bartko
2015 – 2016
 • Katarína Devečková
2016 – 2017
 • Eunika Jurková
2017 – 2018
 • Ivan Klinko
2019 – 2020
 • Štefan Panuška
2021 –

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Nové Mesto nad Váhom